Mats Sunesson Engineering AB erbjuder konsulttjänster inom konstruktion och projektledning och är en resurs för produktutveckling från idé till tillverkning. Med 25 års erfarenhet från olika branscher kan jag vara en partner för såväl större som mindre företag med behov av teknisk förstärkning.
Kontakta mig när ni har problem att hinna med eller behöver kompetent hjälp.